Rozšiřujeme naší Adiktologickou ambulanci!

S radostí oznamujeme, že jsme získali grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, které hodláme využít k rozšíření a zkvalitnění služeb pro naše klienty v rámci Adiktologické ambulance. Více informací, fotek i zajímavostí naleznete již brzy na našich stránkách.