Změna názvu organizace

V důsledku změny občanského sdružení na spolek došlo od 1.1.2016 ke změně názvu organizace na DRUG-OUT Klub, z.s.