Hlídej si své zdraví

Projekt Hlídej si své zdraví v rámci Zdravého města Ústí nad Labem 2013

Projekt představuje program zdravotně preventivního charakteru pro děti 7. tříd základních škol v Ústí nad Labem. Děti se dostaví do Kontaktního centra, kde pro ně bude připraven program.

Terénní program pro uživatele návykových látek umožnil dobře poznat rizikové oblasti výskytu infekčních onemocnění např. hepatitis A a C, HIV, lues, průjmové nemoci atd. Jedná se zejména o sociálně vyloučené lokality, kde žijí ve výrazné převaze obyvatelé romského původu. Proto se zaměříme na tyto školy.

V roce 2010 byl realizován projekt Mluvme s dětmi o infekci, v roce 2011 projekt Mluvme s dětmi o drogách, v roce 2012 projekt Na ulici v bezpečí. Máme v plánu navázat na tyto aktivity. Dle reakce dětí, ale i zpětné vazby učitelů měly realizované projekty úspěch. Dost často jsme se setkávali se zájmem dětí Kontaktní centrum navštívit. To je pro nás inspirací pro rok 2013.