Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení

Občanské sdružení DRUG- OUT Klub Vám ve městě Trmice nabízí:

Základní sociální poradenství - spolupráce při řešení problémů spojených s bydlením, financemi, porušení lidských práv, pomoc s administrativními úkony

Základní právní poradenství - exekuce, splátkové kalendáře, ochrana proti lichvě, odkazy na dluhové poradny

Pomoc při hledání zaměstnání a zvyšování osobní kvalifikace, řešení bytové situace - pomoc při sepisování životopisu, žádostí, nácvik rozhovoru se zaměstnavatelem apod.

Doprovod na úřady, k lékaři - doprovod na ÚP, referát Hmotné nouze, OSPOD, k lékaři atd.

Krizová intervence - pomoc v tíživé životní situaci

Podpůrný rozhovor - rozhovor s klienty o tom, co je zajímá, jak se jim daří, co právě dělají, co je nového

Zdravotně-hygienický servis, informace o infekčních chorobách a testování na infekční choroby - poradenství z oblasti hygieny a zdraví, zajištění lékařské péče atd

- jedná se o infekční choroby: žloutenky, HIV, syfilis- jejich přenos, příznaky, léčba, možnost testování z kapilární krve

Výměna použitých injekčních stříkaček - pro uživatele drog - výměna probíhá kus za kus

První pomoc, zdravotní ošetření, zprostředkování léčby závislosti - pro uživatele drog - ošetření řezných ran, abscesů, pohmožděnin, poskytnutí první pomoci při předávkování, zprostředkování substitučního programu, ambulantní i pobytové léčby závislosti

Sběr odhozených injekčních stříkaček -sběr a likvidace injekčních stříkaček z volného prostranství města

Mapování lokality města Trmice- poradenství pro nové obyvatele města, problematika migrace - sledování počtu sociálně vyloučených osob, mapuje potřeby a sociální úroveň obyvatel, poskytnutí základních informací a kontaktů ve městě přistěhovalcům