Kontaktní centrum

Posláním kontaktního centra je snížit rizika spojená s užíváním návykových látek. Zaměstnanci kontaktního centra motivují klienty k dosahování změn v oblasti celkového zdraví - tělesného i mentálního a sociálních kontaktů, ať již při redukci užívání drog, anebo při cílené trvalé abstinenci. Zajišťujeme bezplatnou a bezpečnou likvidaci použitého injekčního materiálu, prevence výskytu hepatitid a HIV/AIDS, snižování mortality uživatelů drog, ovlivňování jejich životního stylu.Snažíme se motivovat klienty k ambulantní či rezidenční léčbě.

Nabízíme tyto základní činnosti:  sociálně terapeutická činnost, pomoc při uplatňování práv, právněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Cíle Kontaktního centra:

  • naplňování strategie Harm Reduction,
  • snižování dopadů injekčního užívání drog,
  • navázání a udržení kontaktu s nově příchozími uživateli,
  • zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (HIV, hepatitidy, atd.),
  • zkvalitnění stávajících služeb,rozšiřování povědomí o službách Kontaktního centra,
  • rozvoj a podpora sociálních kompetencí klientů,
  • poskytování doprovázející sociální práce, motivačního tréninku, zprostředkování léčby.