Kontakty

Název: DRUG-OUT Klub, z.s.
Sídlo: Velká Hradební 13/47 400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 475 210 626, 475 211 483
E-mail: drugout@volny.cz
URL: www.drugout.cz
Registrace: registrace u Ministerstva vnitra č. II/S-OS/1-24575/94.R ze dne 18. 5. 1994
Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem, č.ú.3601493/0300
Statutární zástupce organizace: MUDr. Zdeňka Staňková
Ředitelka Kontaktního centra: Mgr. Radka Kobližková